Tầng 7, Liễu Giai Tower, Số 26 phố Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
Đường dây nóng: 024 32077700

Dự án

Dự án đã làm

Filter
 • Triển khai hệ thống báo cáo thông minh cho tập đoàn Polyco

  Phân tích dữ liệu
 • Triển khai hệ thống báo cáo kinh doanh thông minh tại Công ty Phú Thịnh

  Phân tích dữ liệu
 • Hệ thống phân tích dữ liệu giáo dục VietED

  Phân tích dữ liệu
 • Hệ thống phân tích dữ liệu bán hàng Vplus

  Phân tích dữ liệu